המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה שינויים בתקנות הרישוי

תגיות:
10/07/17

 


בתאריך 4 יולי 2017 אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה שינויים בתקנות התכנון והבניה (רישוי הבנייה), התשע"ו-2016.

 
בין השינויים שאושרו ע"י המועצה, אושרו שני שינויים משמעותיים הנוגעים ישירות לבעלי התפקידים בהליך הבנייה:

 
שינוי הגדרות "האחראי לביצוע שלד הבניין" ו"האחראי לביקורת על הביצוע" – השינוי מאשר את החלטת
  ועדת   המשנה לתקנות, שהתקבלה בעקבות פניית האיגוד והתאחדות בוני הארץ, ומתקן את העיוות הקיים כיום
  בתקנות הרישוי.

 

  בהתאם לנוסח המתוקן שאושר, יוכלו מהנדסים הרשומים במדורי "מבנים", "ניהול וביצוע" ו"ניהול הבנייה
  ביצוע   ופיקוח" לבצע כל אחד מן התפקידים האמורים.

 

  בנוסף קובעות ההגדרות החדשות במפורש, כי תהיה הפרדה ברורה בין שני התפקידים שלעיל וכי "האחראי  
  לביקורת על הביצוע" לא יוכל לבצע גם את תפקיד "האחראי לביצוע שלד הבניין".

 

* הוספת תקנה 90א העוסקת באחריות הקבלן – המועצה אישרה את החלטת ועדת המשנה לתקנות להוסיף
  לתקנות הרישוי את הוראות סעיף 16.08א לתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר ולקבוע כי אין באחריותם
  של בעלי תפקידים אחרים כדי לפטור קבלן מאחריותו לביצוע הבניה לפי ההיתר ולאיכותה, לרבות
  אחריות לקיום פיקוח מלא וביקורת על ביצוע הבנייה, לפי כל דין.

 

 

התקנות הועברו לחתימת שר האוצר, הנדרשת לצורך כניסתן לתוקף.
    

לעיון במסמך ההחלטות הרשמי של המועצה הארצית לחץ כאן.

   
 

 
לתגובות והתייחסויות – עו"ד עינת פישר לאלו – מנהלת רגולציה וקשרי ממשל
במייל - [email protected]  

או בפורום רגולציה באתר האיגוד

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013