סיכום מפגש מקצועי בנושא תקנות הרישוי ופיקוח צמוד 13 ספטמבר 2017

תגיות:
17/09/17
המפגש עסק בנושא פיקוח צמוד באתרי בניה ובהגדרות "אחראי לביקורת על הביצוע" ו"אחראי לביצוע שלד הבניין"

 

ביום רביעין, 13 ספטמבר 2017, התקיים במשרדי האיגוד מפגש מקצועי בנושא תקנות הרישוי ופיקוח צמוד באתרי בנייה.
 
במפגש השתתפו יו"ר האיגוד דני מריאן, מ"מ יו"ר האיגוד ישראל דוד, ראש תא ניהול שי מרגולין, ראש תא ביצוע פאולינה וייץ, ראש תא בניה ירוקה אורלי אינדיצקי, חבר הנהלת האיגוד עמי פורן, מנכ"לית האיגוד מיכל קרסני, מנהלת רגולציה וקשרי ממשל באיגוד עינת פישר לאלו וכן חברים מתא ניהול, ביצוע ומבנים ומוועדת הביקורת. 
  
להלן תמצית הנושאים וההחלטות שהתקבלו בדיון וכן קישורים למצגת ולסיכום הדיון המפורט.
 
 
פיקוח צמוד באתרי בנייה

בפתח הדיון, הציג יו"ר האיגוד את הצורך בגיבוש עמדה מוסכמת בנושאים המרכזיים הנוגעים לתקנות רישוי הבנייה משנת 2016, בדגש על סוגיית הפיקוח הצמוד, וזאת בפרט לקראת הדיון הצפוי במנהל התכנון בנוגע לסוגיית הפיקוח הצמוד ב-1 אוקטובר 2017.
 
בהמשך לכך, הציגה מנהלת רגולציה וקשרי ממשל הציגה את הרקע לחקיקת תקנות הרישוי ואת המצב החוקי הקיים בכל הנוגע לסמכויות הפיקוח על הביצוע העולות מן התקנות והדגישה את היעדרה של חובת מינוי מפקח צמוד, כמשמעותו בהמלצות ועדת זיילר.
 
יו"ר האיגוד הציג בפני המשתתפים את עמדת האיגוד בנושא, על פיה יש להרחיב את סמכויותיו של האחראי לביקורת על הביצוע ולהפכו למפקח צמוד בפועל, ואת הרציונל העומד בבסיסה.
משתתפי הדיון הציגו את עמדותיהם בנוגע לחובת הפיקוח הצמוד, תוך שהם מדגישים את הצורך בקיומו של פיקוח צמוד בכל אתרי הבנייה ואת הצורך לוודא כי ניתנות למפקח הצמוד סמכויות מהותיות למימוש אחריותו.
 
בהמשך לכך, צוין הקושי הקיים בנוסח התקנות בהיעדר הפרדה בין האחראי לביקורת על הביצוע ומתכנן הבניין וכן צוין הצורך בהגדרת גבולות גזרה ברורים בין האחראי לביקורת לבין מכוני הבקרה ונציגיהם.
 
בתום חלק זה של הדיון הושגה הסכמה מלאה על ההכרח בכינון חובת פיקוח צמוד בכל אתרי הבנייה ועל הנוסח המוצע ע"י האיגוד להרחבת סמכויותיו של האחראי לביקורת על הביצוע והפיכתו למפקח צמוד בפועל.
 
 
הגדרות "אחראי לביקורת על הביצוע" ו"אחראי לביצוע שלד הבניין"
 
בפתח הדיון, הציגה מנהלת רגולציה וקשרי ממשל את הרקע לתיקון המוצע לתקנות הרישוי ולשינוי הגדרות "האחראי לביקורת על הביצוע" ו"האחראי לביצוע שלד הבניין"  וציינה כי בהתאם לתיקון האמור, יוסמכו לבצע את התפקידים האמורים מהנדסים רשומים מתאי מבנים ניהול, ביצוע ופיקוח.
 
בהמשך לכך, הציג יו"ר האיגוד את עמדת האיגוד על פיה יש להסמיך לביצוע תפקידים אלו רק מהנדסים רשויים, שהינם בעלי שלוש שנות ניסיון לפחות וציין את המחלוקת הקיימת בעניין זה בין האיגוד לבין מנהל התכנון והמועצה הארצית (ולבין ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים).
 
משתתפי הדיון הביעו את הסכמתם לדרישה כי רק מהנדסים רשויים יוסמכו לביצוע תפקידים אלו וציינו כי דרישת הרישיון חשובה גם בהיבט של הבטחת היעדר עבירות או הרשעות (נושא הנבחן במסגרת הליך חידוש הרישיון).
 
מ"מ ציין את הבעייתיות הקיימת, בראייתו, בנוסח המוצע בשל העובדה כי החוק והתקנות מכירים במונח "מהנדס רשוי" רק בהקשר הרלוונטי של מהנדס מבנים והציע פתרונות חלופיים להצעת הנוסח הקיימת, המתייחסת ל"מהנדסים רשויים", כדוגמת הסמכת מהנדסים רשומים "בעלי רישיון מרשם המהנדסים" או מהנדסים רשומים בעלי שלוש שנות ניסיון מעשי.
 
בתום חלק זה של הדיון הושגה הסכמה מלאה על העיקרון המהותי, על פיו יש לוודא כי המהנדסים המוסמכים לביצוע תפקידי "האחראי לביקורת על הביצוע" ו"האחראי לביצוע שלד הבניין" יהיו מהנדסים בעלי רישיון ובעלי ניסיון מעשי מינימלי והוסכם כי אין מניעה לבחון את הנוסחים החלופיים שהוצגו על מנת לתת מענה לסוגיות שעלו.
  
 
לעיון בסיכום הדיון המלא לחץ כאן
  
לעיון במצגת הדיון לחץ כאן

 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013