תקנות רישוי הבנייה- "אחראי לביקורת על הביצוע", "אחראי לביצוע שלד הבניין"

תגיות:
28/02/18
תוקפן של תקנות תלוי בפרסומן. נכון למועד כתיבת מסמך זה, התקנות טרם נכנסו לתוקף כיוון שעוד לא פורסמו בילקוט הפרסומים ואנו נדאג לעדכן כאשר הדבר יקרה והן יכנסו לתוקף.


 

ביולי 2016 פורסמו ונכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה), התשע"ו-2016.
במסגרת תקנות אלו, נקבעו ההגדרות שלהלן לתפקידי "האחראי לביצוע שלד הבניין" ו"האחראי לביקורת על הביצוע":
 
"אחראי לביקורת על הביצוע" – מי שמונה לאחראי על ביצוע שלד הבניין, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון.
 
"אחראי לביצוע שלד הבניין"
 – מי שמונה לאחראי ביקורת על הביצוע מטעם בעל ההיתר, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון.
 
נוסח ההגדרות כפי שפורסם בשנת 2016 יצר שני קשיים מרכזיים:
 
ראשית -  בנוסח קיים "סיכול הגדרות" היוצר הגדרות מעגליות שאינן ניתנות להבנה או ליישום.
שנית -    בהתאם להגדרות החדשות, רק מהנדס רשום ורשוי במדור מבנים רשאי לבצע את תפקיד
              האחראי לביקורת על הביצוע והאחראי לביצוע שלד הבניין.
 
נוכח הטעות והקושי בוצעו מספר פניות מטעם האיגוד למנהל התכנון ולשר האוצר לתיקון נוסח התקנות, כך שייפתר סיכול ההגדרות וכך שיובהר כי גם מהנדסים רשויים הרשומים במדורי הניהול, הביצוע והפיקוח, יהיו מורשים לעסוק בתפקידים אלו (כפי שהורשו לפני כניסת התקנות לתוקפן).
  
הנוסח שהועבר לחתימת השר לפרסום מאפשר למהנדסים רשומים (ולא רק לבעלי רישיון כבקשתנו) לבצע את תפקיד האחראי לביצוע של הבניין ותפקיד האחראי לביקורת על הביצוע (אותו יכול גם לבצע אדריכל במדור ארכיטקטורה), כאשר עמדת האיגוד הייתה שיש לאפשר רק למהנדסים רשויים לבצע תפקידים אלו.
  
ביום 4.7.2017 אושר הנוסח בועדה הארצית לתכנון ולבניה ונוסח זה נחתם על ידי שר האוצר בתחילת השבוע למרות התנגדות האיגוד במכתב מפורט שהופנה לשר.
  
אנו רואים בתקנות כפי שאושרו המאפשרות למהנדס יום אחד אחרי רישומו בפנקס להתמנות כאחראי לביצוע ואחראי לביקורת על הביצוע של כל מבנה (גם גדול, גבוה ומורכב) פגיעה פוטנציאלית בשלום הציבור ובריאותו ומצטערים על כך. אנו מקווים שהגורמים הממנים ישקלו במעמד המינוי את עמדתנו וימנו לתפקידים אלו רק מהנדסים בעלי 3 שנות נסיון לפחות – מהנדסים רשויים. למהנדסים המתמנים המלצתנו היא לשקול בכובד ראש ותוך הבנת האחריות שהמינוי מטיל עליהם את כשירותם לקבלת האחריות הכבדה הנלווית למינוי זה או אחר.
  
תוקפן של תקנות תלוי בפרסומן. נכון למועד כתיבת מסמך זה, התקנות טרם נכנסו לתוקף כיוון שעוד לא פורסמו בילקוט הפרסומים ואנו נדאג לעדכן כאשר הדבר יקרה והן יכנסו לתוקף.
  
על אף חתימת השר על התקנות, האיגוד (מהסיבות שמנינו לעיל) ימשיך לפעול מול הגורמים הרלוונטיים לשינוין. 

  
  
עו"ד רחלי חולתא אדרי,
מנהלת רגולציה וקשרי ממשל 
חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013