פסק דין מחוזי יחסי קבלן ראשי וקבלן משנה ותניית "גב אל גב"

תגיות:
15/04/18

 

להלן פסק דין שניתן בסוף חודש מרץ בבהמ"ש המחוזי בנושא חברות וחוזים, מוזמנים להפיץ למי שרלוונטי במשרדים ובחברות הקבלן ההנדסה והבנייה.

פסק הדין התקבל באופן חלקי, וקבע כי חברת א.דורי בע"מ הפרה באופן ברור את חובת תם הלב שלה כלפי חברת נתיבים דרום ולא נהגה בה כפי שראוי קבלן ראשי הוגן והגון ינהג בקבלן המשנה מטעמו. עוד נקבע כי חברת דורי בע"מ לא עדכנה את נתיבים במועד על עיכובים והדרדרות היחסים בינה לבין המזמין.

במרכז פסק הדין עומדת שאלת משמעותה והשלכותיה של תניית "גב-אל-גב" ביחסים בין קבלן ראשי לבין קבלן משנה.

הצדדים חלוקים סביב שאלה אחת ויחידה והיא משמעותה והשלכותיה של תניית "גב-אל-גב" ביחסים בין קבלן ראשי לבין קבלן משנה..

בית המשפט קיבל את התביעה העיקרית, ודחה את התביעה שכנגד ופסק כלהלן:

מקום בו ביצע קבלן המשנה כיאות את העבודה, יש לפרש תניות גב-אל-גב בהסכמים בין קבלן ראשי לקבלן משנה כך שתניות אלה אינן מטילות את הסיכון כולו על שכמו של קבלן המשנה ואינן מבטלות תמיד ובאופן חד-משמעי את חובת הקבלן הראשי לשאת בתשלום לקבלן המשנה, מקום שהמזמין לא שילם לקבלן הראשי. על מנת לפטור את הקבלן הראשי מחובת התשלום לקבלן המשנה נדרש מעין קשר סיבתי בין אי-התשלום מצד המזמין לקבלן הראשי לבין מעשיו של קבלן המשנה.

במקרה זה אי-התשלום של המזמין לנתבעת לא היה קשור כלל לעבודת התובעת, כגון לטענה כי עבודתה בוצעה באופן חלקי או לקוי. אכן, אי-התשלום של המזמין לנתבעת היה נעוץ בגורמים הקשורים ליחסים הרחבים בהרבה בין המזמין לנתבעת, ללא כל קשר ישיר לעבודת התובעת.

 

בברכה,

רחלי אדרי, עו"ד

מנהלת קשרי ממשל ורגולציה

איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013