מנהל התכנון בוחן אפשרות לשינוי עקרונות חישוב השטחים בתקנות התכנון והבנייה

תגיות:
30/03/17

 

ביום חמישי, 23 מרץ 2017, התקיימה ישיבה מספר 197 של ועדת המשנה לבנייה ותקנות במנהל התכנון שבמשרד האוצר. במסגרת הישיבה הודיע יו"ר הוועדה כי מנהל התכנון מבקש לבחון הצעה לתיקון תקנות חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים.

  
בהתאם להצעה שהוצגהתבוטל ההבחנה בין שטחים עיקריים לשטחי שירות וכל ועדה מקומית תוכל להוסיף בתכנית אחוזי בניה לעידוד מטרות ראויות כגון קומות עמודים, קולונדות ולובי.

  

עיקרי השינויים המוצעים:

  
• מדידת השטח הכולל תתבצע כהיטל של היקף הקומה (ולא בגובה חתך של 1.20 מטרים).
• השטח הכולל יכלול כל שטח מקורה שיש תחתיו רצפה - לרבות חדר מדרגות בכל קומה, קומת עמודים ובליטות

  שיש מתחתם רצפות.

• שטח פירים וחללים עוברים מקורים יכלל בשטח הכולל.
• שטח עליית גג וקומת מסד – יכלל רק השטח שגובהו עולה על 2.20 מטרים.
• השטח של קירות חיצוניים ושל מעטפת כפולה יכלל כולו בשטח הכולל.
• השטח המקורה בקומת הכניסה יכלל בשטח הכולל גם אם הקירוי שלו עולה על 2 קומות.
• גובה קומה: אם לא נקבע אחרת בתכנית, גובה קומה במגורים או משרדים לא יעלה על 4 מטרים. המשמעות
  היא שחתך שגובהו עולה על 4 מטרים יחושב בכפולות של 4 מטרים.
• אם לא נקבע אחרת בתכנית, שטח מתקנים הנדסיים המותקנים על הבניין יכללו בשטח הכולל במידה וגובהם
  עולה על 2.20 מטרים.

  

במסגרת הדיון הוצגו דעות בעד ונגד השינוי המוצע בשיטת החישוב.

   
מחד, הוצג ע"י התומכים בתיקון, כי מעבר לשיטה של חישוב כולל (בשיטה נפחית או ע"פ סך שטח הקומות), יפשט משמעותית את הכנת ובדיקת התכניות ויביא לייעול וקיצור בלוחות הזמנים. כמו כן הודגש כי זוהי השיטה הדומיננטית כיום במרבית המדינות המערביות.

   
מנגד, הוצגה עמדה על פיה מתן זכויות בניה ע"פ חישוב כולל יהווה תמריץ שלילי לקבלנים לייצר שטחי שירות לרווחת הדיירים ומעבר לכך, כי שינוי השיטה יעורר בעיה קשה של "דור מעבר" והתמודדות עם תכניות קיימות ויטיל על ועדות התכנון נטל בלתי סביר.

   

יו"ר הוועדה הדגיש כי הדיון מצוי בשלביו העקרוניים והראשוניים בלבד וכי מנהל התכנון יחל בעבודת מטרה מעמיקה לבחינת הנושא.

    

לעיון בפרוטוקול הישיבה המלא לחץ כאן

 

 

 

 

 לתגובות והתייחסויות – עו"ד עינת פישר לאלו – מנהלת רגולציה וקשרי ממשל
[email protected] 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013