סיכום מפגשים מקצועיים של תא ניהול ותא ביצוע, מתאריך 27 מרץ 2017

תגיות:
03/04/17

 

ביום שני, 27 מרץ 2017, התקיימו במשרדי האיגוד שני מפגשים מקצועיים של תא ניהול ותא ביצוע בנושא משבר הבטיחות בענף הבנייה ובנושא תקנות התכנון והבניה וחובות הפיקוח על הבנייה.

 

בדיונים השתתפו עשרות מחברי האיגוד וכן יו"ר האיגוד, מנכ"לית האיגוד, חברי הוועד וההנהלה, מנהלת רגולציה וקשרי ממשל וגורמים מקצועיים חיצוניים.

 

להלן תמצית עיקרי הדיונים וההחלטות שהתקבלו במסגרתם וכן קישורים למצגות ולסיכומי הדיון המפורטים.

 

משבר הבטיחות בענף הבניה  – המהנדסים כמובילי שינוי:

 

בפתח הדיון, הציג יו"ר האיגוד את מטרותיו והדגיש כי הכוונה הינה לקיים שיח פתוח לגיבוש עמדת האיגוד בנוגע לסוגיית הבטיחות ובנוגע למעורבות ופעילות האיגוד בתחום זה. בהמשך לכך הוצגו הנתונים הנוגעים לתאונות העבודה, מספר הנפגעים, הגורמים המרכזיים והעלויות הכלכליות למשק.

 

במהלך הפגישה הוצג המצב החוקי והודגש כי על אף הגדרת החוק כי האחריות מוטלת על מנהל העבודה וממונה הבטיחות, ניתן להצביע כיום על מגמה המרחיבה את האחריות גם לגורמים נוספים בתהליך הבניה, לרבות מנהל הפרויקט ומהנדסי הביצוע.

 

בהמשך לכך, הוצגו הכשלים המרכזיים במצב הנוכחי, בדגש על היעדר הידע והכלים לציבור המהנדסים בתחום, הצורך בהגדרות חוקיות ברורות יותר והחוסר המשמעותי באכיפה.

 

בהמשך, נידונו הכלים המוצעים לשינוי והוצגה עבודת המטה שבוצעה ללימוד התחום ומערך ההכשרה שגובש באיגוד בעקבותיה וזאת במטרה להגביר את  הידע והמודעות בקרב המהנדסים בתחום ולמצבם כמובילי שינוי. 

 

במהלך הדיון הוצגו דעות והתייחסויות שונות בנוגע למעורבות ואחריות המהנדסים לתחום הבטיחות: - אחדים סבורים כי נכון לקדם את ההכשרות אך חשוב לפעול לגיבוש עמדה מוסכמת בנוגע לאחריות המהנדסים.

 

* צוין כי אחריותם של המהנדסים המפקחים הינה תהליכית ועליהם לוודא את קיומם של תהליכי בטיחות תקינים
  באתר.

 

* הודגש חוסר הידע של המהנדסים ומנהלי החברות בתחום הבטיחות וצוין הצורך בהתגייסות לנושא ובהובלת
   שינוי חקיקה להגדרה ברורה יותר של גבולות האחריות אך תוך מציאת האיזון הנכון בין בעלי התפקידים.

 

* חלק מן המשתתפים הדגישו את הצורך בגיבוש עמדה מוסכמת של האיגוד בתחום ולצד זאת, הודגשה גם
  חשיבות ההירתמות לתחום לנוכח המשבר החריף הכוללת התייחסות, ערנות והכשרה.

 

בתום הדיון סוכם כי יכונס דיון נוסף לדיון בסוגיית האחריות ולבחינת האפשרות לגיבוש נייר עמדה מטעם האיגוד בנושא. במקביל, הוסכם כי אין מניעה לקדם את מערך ההכשרות בנושא עבור מהנדסים.

 

לעיון במצגת הדיון לחץ כאן

 

לעיון בסיכום הדיון המלא לחץ כאן

 

 

   *************************

 

 

תקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה) - חובות הפיקוח על תהליך הבנייה:

 

בפתח הדיון, הציג יו"ר האיגוד את הרקע לדיון ואת מטרותיו ופירט את עבודת המטה שבוצעה עד כה לגיבוש עמדות בנוגע לסעיפים הרלוונטיים ולהעברתן למנהל התכנון. 

 

במסגרת הדיון הוצג הרקע לגיבושן של התקנות החדשות וצוין כי לנוכח הערות שנתקבלו ממספר גופים, הצהיר לאחרונה מנהל התכנון על כוונתו לבצע שינוי בנוסח התקנות והוא מקיים עבודת מטה לקידום הנושא. בהקשר זה הודגש כי האיגוד עומד בקשר שוטף עם דרגי העבודה השונים במנהל התכנון על מנת לעקוב אחר עבודת המטה המבוצעת שם ולפעול להעברת עמדות האיגוד ביחס לנוסחים המתגבשים.

  

בהמשך הדיון נידונו הסעיפים המרכזיים הנוגעים לחובות הפיקוח על ביצוע הבניה – לרבות הגדרת "האחראי לביצוע השלד" ו"אחראי לביקורת על הביצוע" וייחוד תפקידים אלו למהנדסים הרשומים ורשויים במדור מבנים בלבד, הסעיפים העוסקים בסמכויות הפיקוח על הביצוע של מכוני הבקרה (וטיוטת תקנות מכוני הבקרה המתגבשת), סעיפי "האחראי לביקורת על הביצוע" והסעיפים העוסקים ב"פיקוח עליון".

 

במהלך הדיון הוצגו התייחסויות המשתתפים לקשיים העולים בראייתם מנוסח התקנות החדש –צוין כי התקנות מעניקות סמכויות יתר למכוני הבקרה בכל הנוגע לתחום בקרת הביצוע וכי הדבר יוצר כפילות בתפקידיהם של גורמי הפיקוח השונים. בהמשך לכך, צוין כי התקנות יוצרות כאוס וכפילויות בהגדרת גבולות האחריות והסמכויות של כל אחד מבעלי התפקידים בתחום הפיקוח.

 

בנוסף, נידון הקושי העולה מהגדרת "האחראי לביקורת על הביצוע" המעניק לבעל תפקיד זה סמכויות מצומצמות בלבד והוצגה הצעת הנוסח החלופית שגובשה והועברה ע"י האיגוד, אשר זכתה להסכמת המשתתפים. לצד זאת צוין, כי התקנות החדשות, בכללן, מעלות קשיים משמעותיים ורחבים בנוגע לתחום הפיקוח וכי נדרשת עבודת עומק לגיבוש והצגת נוסחים חלופיים.  

 

לעניין פיקוח עליון, צוין כי קיימת בעיה בכותרת החוקית הקיימת לסמכות זו, המביאה לעיתים לפרשנות בלתי נכונה ומרחיבה והוצע להחליפה בהגדרה המתבססת על הגדרת סמכות זו בעולם (שירותי תכנון במהלך ביצוע).

 

בתום הדיון סוכם כי ראש תא ניהול יוביל עבודת מטה לבחינה מחודשת של נוסח התקנות (תקנות רישוי הבנייה וטיוטת תקנות מכוני הבקרה), בדגש על סעיפי הפיקוח על הביצוע וכי עם גיבוש הנוסחים, תתכנס פגישה נוספת להצגתם ואישורם.

 

לצד זאת, האיגוד ימשיך ויעמוד בקשר עם מנהל התכנון על מנת לבצע מעקב אחר השינויים ולפעול להשפעה על הנוסחים המתגבשים.

 

 

לעיון במצגת הדיון לחץ כאן

 

לעיון בסיכום הדיון המלא לחץ כאן

 

 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013