סיכום מפגשים המקצועיים של תא תנועה ותחבורה ותא כבישים מתאריך 24 אפריל 2017

תגיות:
07/05/17

 

ביום שני, 24 אפריל 2017, התקיימו במשרדי האיגוד שני מפגשים מקצועיים של תא תנועה ותחבורה ותא כבישים בנושא ייחוד פעולות לתחומי תנועה תחבורה וכבישים ובנושא תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה).

 

בדיונים השתתפו נציגים משני התאים וכן יו"ר האיגוד, ראש תא תנועה ותחבורה, מנכ"לית האיגוד, מנהלת רגולציה וקשרי ממשל ואורחים חיצוניים.

 

להלן תמצית עיקרי הדיונים וההחלטות שהתקבלו וכן קישורים למצגות ולסיכומי הדיון המפורטים.

 

 

 

ייחוד פעולות למהנדסי תנועה תחבורה וכבישים

 

 

בפתח הדיון, הדגיש  יו"ר האיגוד כי סוגיית ייחוד הפעולות עומדת בראש סדר העדיפויות של האיגוד מזה שנים וכי כבר בשנת 2011 היה האיגוד שותף לניסוח הצעה לייחוד פעולות מקצועות הליבה – אשר אושרה ע"י מועצת ההנדסה והאדריכלות.

 

בהמשך לכך, הוצגה הפעילות הממשלתית הנוכחית לקידום סוגיית ייחוד הפעולות, במסגרת הוועדה המשותפת לעניין זה במשרד העבודה והרווחה, וצוין כי האיגוד פועל לקידום ייחוד פעולות בתחומים שאינם שנויים במחלוקת – לרבות ייחוד פעולות לתחום תנועה תחבורה וכבישים.

 

הוצג נוסח ייחוד הפעולות לתחום תנועה, תחבורה וכבישים שאושר ע"י מועצת ההנדסה והאדריכלות, וכן הערות יו"ר תא תנועה ותחבורה ומשרד התחבורה לנוסח זה.

 

במהלך הדיון הוצגו התייחסויות הנוגעות לצורך בחקיקת ייחוד הפעולות, לסוג הפעולות ולתנאי הסף הרצויים לצורך הסמכה לעיסוק בהן:

 •             צוין החוסר הקיים כיום במהנדסי כבישים והחוסר במוסדות אקדמיים המכשירים לתחום זה.
 •             הועלו לדיון תנאי הסף לרישוי ולעיסוק בתחום הנדסי זה, לרבות תוך התייחסות לעובדה כי כיום עוסקים
  בתחום זה רבים שאינם מהנדסים אזרחיים.
 •             הודגשה החשיבות בחקיקת ייחוד הפעולות והצורך בהקפדה על המונחים המקצועיים.
 •         צוין, כי לנוכח הקשר הקיים בין ייחוד פעולות לבין חוק יסוד: חופש העיסוק, קיים צורך בהקפדה יתרה כי הפעולות שתיכללנה בחקיקה תהיינה רק כאלו הנוגעות לשלום הציבור ובטיחותו.

בתום הדיון סוכם כי כל אחד מן התאים (תא תנועה ותחבורה ותא כבישים) יקים צוות עבודה מצומצם לדיון בנוסח ייחוד הפעולות ויבחן את הצורך בשינוי הנוסחים הקיימים וכי יש לסכם את הנושא עד סוף חודש יוני. לאחר גיבוש עמדת האיגוד יעלה הנושא לדיון נוסף מול משרד התחבורה ובמידת הצורך – יעלה לדיון חוזר במועצת ההנדסה והאדריכלות.

 

לעיון במצגת הדיון לחץ כאן

 

לעיון בסיכום הדיון המלא לחץ כאן

   

 

 

 

תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה)

 

  

בפתח הדיון, הציג ראש תא תנועה ותחבורה את עיקרי הרקע למפגש תוך התייחסות לנייר העמדה שהועבר ע"י האיגוד למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולמכתב התשובה שהועבר ע"י המשרד. ראש תא תנועה ותחבורה הדגיש כי עמדת משרד התחבורה אינה מקובלת על הגורמים המקצועיים באיגוד וכי היא עוסקת בעיקר בסוגיית המדיניות ובסמכות הממשלה לקבוע מדיניות בתחומי התחבורה הציבורית והקצאת מקומות חניה.   

 

במהלך הדיון הוצגו התייחסויות הנוגעות לתקנות החדשות ולהשלכותיהן ולפעילות הרצויה למול הגורמים הממשלתיים:

 •             צוינו ההשלכות הבעייתיות של התקנות החדשות, הן בהיבטים הפרקטיים המיידים והן בנזקים העשויים
  להיגרם למדינה לטווח הרחוק.
 •             הודגשה החשיבות הרבה הקיימת לבניית שיתוף פעולה, בנושא זה, למול ארגוני מפתח בענף,
  כדוגמת התאחדות בוני הארץ, איגוד מהנדסי ערים, עמותת האדריכלים והשלטון המקומי.
 •             צוינה החשיבות בגיבוש מענה פרטני ומקצועי לטענות משרד העבודה והרווחה.

בתום הדיון סוכם לפעול בשני מישורים מקבילים: גיבוש מענה פרטני ומקצועי לעמדות משרד התחבורה וקידום פגישות ליצירת שיתוף פעולה בתחום זה עם גורמי מפתח בענף.

 

לעיון במצגת הדיון לחץ כאן

 

לעיון בסיכום הדיון המלא לחץ כאן

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013