פגישת האיגוד עם ח"כ יעקב אשר – חבר ועדת הכלכלה

תגיות:
23/05/17

 ביום ראשון, 21 מאי 2017, התקיימה פגישה בין יו"ר האיגוד לבין ח"כ יעקב אשר, חבר ועדת הכלכלה. בפגישה השתתפו בנוסף - מנהלת רגולציה וקשרי ממשל באיגוד, עו"ד עינת פישר לאלו ועוזרו הפרלמנטרי של ח"כ אשר, דודי זלץ.


בפתח הפגישה, הציג יו"ר האיגוד לח"כ אשר את האיגוד ואת פעילותו, בדגש על פעילויות ההכשרה וההדרכה של האיגוד, לרבות בשיתוף המגזר הממשלתי ואת פעילותו בתחום הרגולציה לקידום המקצוע והענף.

בהמשך הפגישה נידונו עם ח"כ אשר שני נושאים מרכזיים בתחום הרגולציה בענף:

הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים – מתן רישיון זמני למהנדסים ממדינות זרות

יו"ר האיגוד ומנהלת רגולציה וקשרי ממשל הציגו בפני ח"כ אשר את הצעת החוק לתיקון חוק המהנדסים והאדריכלים, אשר אושרה בקריאה ראשונה בכנסת בתאריך 22 מרץ 2017 (לאחר אישור ועדת הכלכלה) והצפויה לעלות לדיון בוועדת הכלכלה לקראת הכנה לקריאה שניה ושלישית – ואשר על פיה יוסמך שר העבודה והרווחה לתת רישיון זמני, לתקופה של שנה עד שנתיים, למהנדסים ממדינות זרות, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

הודגשה בפני ח"כ אשר הבעייתיות הרבה הגלומה בהצעת החוק, לנוכח העובדה כי היא מטילה את מלוא האחריות לאיכות ובטיחות הבניה ולשלום הציבור על מהנדס זר, המגיע לארץ לתקופה קצרה בלבד, ואשר אינו מכיר (ואינו יכול להכיר) את כלל התנאים, החוקים, התקנים והכללים החלים על הליכי הבנייה בארץ.
הודגש, כי האיגוד אינו רואה כל בעייתיות או מניעה כי מהנדסים זרים, בפרט כאלו שהינם בעלי מומחיות שאינה קיימת בארץ במלואה, יעבדו בארץ כיועצים למהנדסים ישראלים, ובלבד שהאחריות לשלום הציבור ובטיחותו ולעמידה בכל תנאי החוק והתקנות תוטל על גורם הישראלי אשר יוכל לעמוד בה, גם לאורך זמן.

צוין בפני ח"כ אשר כי בדיון ההכנה לקריאה ראשונה התייחס יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כבל, לבעייתיות העולה מנוסח הסעיף, בפרט בכל הנוגע לסוגיית האחריות וביקש מנציגי משרד העבודה והרווחה לקיים חובת היוועצות עם איגוד המהנדסים ולהציג נוסח מתוקן. עוד צוין כי התקיימה פגישה בין האיגוד לבין נציגי משרד העבודה והרווחה בנושא זה אך זאת ללא כל תוצאות בפועל.

ח"כ אשר ציין כי יבחן כיצד ניתן לסייע ויפעל למול יו"ר וחברי הוועדה בנושא.

יוזמה לתיקון חוק התכנון והבניה – הגדרת חובה לקבלת הארגון היציג טרם מינוי מהנדס/אדריכל למועצה הארצית לתכנון ולבניה

יו"ר האיגוד ומנהלת רגולציה וקשרי ממשל הציגו בפני ח"כ אשר את הבעייתיות הקיימת כיום, בראייתם, בחוק התכנון והבניה, וזאת לנוכח העובדה כי לא נדרשת כיום בחוק היוועצות או קבלת המלצה מטעם הארגון המייצג, טרם מינוי מהנדס או אדריכל למועצה הארצית לתכנון ולבניה. זאת, בניגוד למרבית הליכי המינוי האחרים הקבועים בחוק זה (כדוגמת הליכי מינוי מהנדסים או אדריכלים לוועדות מחוזיות ולוועדות הערר).
בהקשר זה, הוצגה בפני ח"כ אשר משמעותה של המועצה הארצית לתכנון ובניה וחשיבותה של ההיוועצות בארגון היציג. כמו כן, הוצג בפני ח"כ החלטת בית המשפט העליון בבג"צ 4600/14, במסגרתה חייב בית המשפט את השר המוסמך לקבל את המלצת הארגון לקראת מינוי חבר המועצה הארצית הרלוונטי, וזאת על אף שהדבר עדיין אינו מחויב ע"פ חוק.

ח"כ אשר ציין כי יבחן את הנושא למול יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ויבחן את יכולתו לסייע.
 
  

 
לתגובות והתייחסויות – עו"ד עינת פישר לאלו – מנהלת רגולציה וקשרי ממשל
[email protected] 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013