ועדת המשנה לתקנות אישרה תיקון להגדרות "האחראי לביצוע שלד הבניין" ו"האחראי לביקורת על הביצוע" בתקנות הרישוי

תגיות:
24/05/17

 

כידוע, ביולי 2016 פורסמו ונכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה), התשע"ו-2016.

במסגרת תקנות אלו, נקבעו ההגדרות שלהלן לתפקידי "האחראי לביצוע שלד הבניין" ו"האחראי

לביקורת על הביצוע" –

"אחראי לביקורת על הביצוע" – מי שמונה לאחראי על ביצוע שלד הבניין, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון.

"אחראי לביצוע שלד הבניין" – מי שמונה לאחראי ביקורת על הביצוע מטעם בעל ההיתר, והוא מוסמך לתפקיד מן התפקידים המפורטים בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים בבניין הנדון.

 

נוסח ההגדרות החדש, המפורט לעיל, מעלה שני קשיים מרכזיים:

ראשית  - בנוסח קיים "סיכול הגדרות" היוצר הגדרות מעגליות שאינן ניתנות להבנה או ליישום.

שנית – בהתאם להגדרות החדשות, רק מהנדס רשום ורשוי במדור מבנים רשאי לבצע את תפקיד האחראי

לביקורת על הביצוע והאחראי לביצוע שלד הבניין.

 

לנוכח זאת בוצעו מספר פניות מטעם האיגוד ומטעם ארגונים נוספים למנהל התכנון בבקשה לפעול לתיקון נוסח התקנות. במסגרת זו, הועבר למנהל התכנון נייר עמדה משותף לאיגוד המהנדסים ולהתאחדות בוני הארץ ובו הצעה לתיקון ההגדרות האמורות - כך שייפתר סיכול ההגדרות וכך שיובהר כי גם מהנדסים הרשומים במדורי הניהול, הביצוע והפיקוח, יהיו מורשים לעסוק בתפקידים אלו (כפי שהורשו לפני כניסת התקנות לתוקפן).

 

בהמשך לאמור - ביום חמישי האחרון,  18 מאי 2017, אישרה ועדת המשנה לתקנות במנהל התכנון כי  ההגדרות האמורות יתוקנו בהתאם למפורט להלן:

(הפירוט שלהלן מתייחס למהות התיקון וצפוי לעבור עוד תיקוני נוסח משפטיים):

 

אחראי לביצוע שלד הבניין

  1.            מונה מטעם הקבלן;
  2.            מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור:

                                 א.   מבנים

                                 ב.   ניהול וביצוע

                                 ג.   ניהול הבנייה ביצוע ופיקוח;

  1.       במבנה פשוט – הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף הנדסה אזרחית או
    הנדסת בניין במדור ניהול הבנייה, תכנון מבנים או בניין.

 

אחראי לביקורת על הביצוע

  1.            מונה מטעם בעל ההיתר;
  2.            הוא אינו האחראי לביצוע שלד הבניין;
  3.            מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור:

                                 א.   מבנים

                                 ב.   ניהול וביצוע

                                 ג.   ניהול הבנייה ביצוע ופיקוח;

  1.        אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה.
  2.      במבנה פשוט - הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף הנדסה אזרחית או הנדסת בניין במדור ניהול הבנייה, תכנון מבנים או בניין.

  

טרם כניסתו לתוקף, יידרש התיקון האמור לקבל את אישור המועצה הארצית לתכנון ובנייה, לקבל אישור נוסח ממשרד המשפטים ולהיחתם ע"י שר האוצר.

   

 

האיגוד ימשיך לפעול למול כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התיקון

האמור ותיקונים מהותיים נוספים הנדרשים בתקנות הרישוי.

  

    

למסמך ההחלטות הרשמי של ועדת המשנה לתקנות לחץ כאן

  

להצעת הנוסח המלאה של ועדת המשנה לתיקון תקנות הרישוי לחץ כאן

  

 

 

לתגובות והתייחסויות – עו"ד עינת פישר לאלו – מנהלת רגולציה וקשרי ממשל

[email protected] 

חזרה»
חדשות  
הודעות וחדשות
ניוזלטר- מידע ועדכון מקצועי למהנדס
רגולציה וקשרי ממשל
מדור צעירים באיגוד
מחקרים ומאמרים
מגזין הנדסת בנייה ותשתיות
תקנים להערות הציבור
עדכונים פרוטוקולים ומסמכים
מאגר מידע
דף הבית    |   צור קשר
עקוב אחרינו בפייסבוק
עקוב אחרינו בטוויטר
הצטרפו לשירות הודעות
ועדכונים בוואטסאפ
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2013