אושר אימוץ התקינה של הקהילה האירופאית בישראל בכל הקשור לתקני תכן

09.07.2023

אירופה גם כאן??

לאחר 13 שנה של עבודה מתישה הצלחנו להניע את אימוץ התקינה של הקהילה האירופאית בישראל בכל הקשור לתקני תכן!

לידעתכם, בתאריך ה-5/7/2023 פורסמו ברשומות של משרד המשפטים (ילקוט הפרסומים מס' 11466) ונכנס לתוקף עם פרסומם ברשומות, התקנים הישראליים שלהלן (המאמצים בשינויים ותוספות לאומיים את תקני היורקוד):

1. ת"י 1225 חלק 1.8 - תכן מבנים מפלדה: תכן מחברים, מיוני 2023 (בא במקום ת"י 1225 חלק 1 מדצמבר 1998 וגיליונות התיקון מנובמבר 2002, מפברואר 2009 ותיקון הטעות ממאי 2003)


2. ת"י 1225 חלק 1.1 - תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים בעבור בניינים, מיוני 2023 (בא במקום ת"י 1225 חלק 1 מדצמבר 1998 וגיליונות התיקון מנובמבר 2002, מפברואר 2009 ותיקון הטעות ממאי 2003)


3. ת"י 414 - עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח, מיוני 2023 (בא במקום המהדורה מדצמבר 2008 וגיליונות התיקון מאפריל 2011, מאוגוסט 2013, מאפריל 2016, מאוקטובר 2022)


4. ת"י 413 - תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה: כללים כלליים, עומסים סייסמיים ודרישות תכן לבניינים, מיוני 2023 (בא במקום המהדורה מיוני ,1995 תיקון הטעות מאוקטובר 1995 וגיליונות התיקון מדצמבר 1998, ממאי 2004, מספטמבר 2009, מיולי 2010, מדצמבר 2013, ממאי 2014, מאפריל 2016, מיולי 2017, מאפריל 2018, מאוגוסט 2020, מיוני 2023 , ת"י 1225 חלק 4 מפברואר 2009)


5. ת"י 412 חלק 1.1 - עקרונות לתכן מבנים, מיוני 2023 (בא במקום ת"י 109 מספטמבר 1996, ת"י 412 ממאי 1992 וגיליון התיקון מאוגוסט 1993)


6. ת"י 412 חלק 1.2 - עומסים במבנים: עומסים כלליים -צפיפויות, משקל עצמי ועומסים אופייניים בבניינים, מיוני 2023 (בא במקום ת"י 109 מספטמבר 1996, ת"י 412 ממאי1992 וגיליון התיקון מאוגוסט 1993)

בהזדמנות זו אנו מודים לחברי האיגוד שהשתתפו בוועדות התקינה בהתנדבות, לצורך קידום התשתית של התכן במדינת ישראל, ובמיוחד לדר' אדי ליבוביץ ששקד ימים ולילות לצורך כתיבה, תאום ואישור הנספחים הלאומיים של התקן.

איגוד המהנדסים יפתח סדרה של השתלמויות מרוכזות, כדי להטמיע בצורה מהירה ויעילה את התקנים הנ"ל בעבודה השוטפת של התכן.תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve