תיקון לתקנות חוק המכר - דירוג אנרגטי

15.09.2022

 
התיקון לצו המכר (דירות) קובע כי מוכר דירה נדרש להעביר לרוכש את הדירוג האנרגטי של הדירה אותה הוא רכש.

מטרתו של מפרט הדירה, אשר נמסר לכל רוכש דירה חדשה בישראל כפי שנקבע בתקנות חוק המכר, היא לספק לרוכש את כלל המידע הרלוונטי אודות הדירה שרכש. בכך מהווה מפרט חוק המכר, בין היתר, את הבסיס לקבלת ההחלטות אצל רוכש הדירה בנוגע להשלמת עסקת הרכישה.

תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), התש"ף-2020, קובעות את הדרך בה מוכר דירה יכול לבצע דירוג אנרגטי של דירת מגורים. תיקון צו המכר דירות משלים את תקנות משרד האנרגיה וקובע כי מוטלת על המוכר החובה להעביר את הדירוג לרוכש.

לידיעה באתר משרד הבינוי והשיכון


תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve