הנחייה בנושא סמכות מהנדס ועדה מקומית לתת אישור התחלת עבודה

15.06.2023
לתשומת לבכם, להלן הודעת מינהל התכנון:

בחוק ההסדרים לשנות התקציב 2023-20241 תוקן סעיף 157ב לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, שעניינו אישור תחילת עבודה, כך שבסעיפי משנה א-ג1 לחוק במקום "רשות הרישוי" יבוא "מהנדס הוועדה המקומית".

לפי תיקון זה, הסמכות לתת אישור תחילת עבודה תהיה נתונה למהנדס הוועדה המקומית. כמו כן, לעניין תחילת עבודה לפי היתר שנתן מורשה להיתר – מהנדס הוועדה המקומית הוא שרשאי לתת הנחיות לתיאום תחילת העבודות. זאת במקום רשות הרישוי המקומית, שהסמכות היתה נתונה לה עד לתיקון לחוק.

תיקון זה נכנס לתוקף ביום 1.6.23, כלומר החל ממועד זה אישור תחילת עבודה ייחתם רק על ידי מהנדס הוועדה המקומית.

יצוין כי בימים אלה מקודם תיקון לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו- 2016 על מנת להטמיע את התיקון האמור בתקנות אולם אין בכך כדי לעכב את כניסתו לתוקף של התיקון לחוק שהחל, כאמור, ביום 1.6.2023

לעיון ולהורדת הודעת מינהל התכנון לחץ כאן


תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve