קול קורא להגשת מועמדות להיכלל ברשימת המומחים מטעם בית המשפט - הנדסה אזרחית

21.06.2023

בהמשך לכניסתן לתוקף של תקנות בתי המשפט (רשימת מומחים מטעם בית המשפט) - התשפ"ב 2022, ולשיתוף הפעולה של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות עם הנהלת בתי המשפט, אנו שמחים לפרסם את הקול הקורא למומחים בתחום ההנדסה האזרחית.

להלן תנאי הסף כפי שנקבעו בתקנות:

>> מהנדס אזרחי בעל רישום או רישוי לפי העניין בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישויי וייחוד פעולות) התשכ"ז- 1967

>> בעל חמש שנות ניסיון מוכח לפחות בתחום המומחיות, מתוך שבע השנים שקדמו למועד הגשת המועמדות. אם תחום המומחיות מחייב תקופת התמחות טרם קבלת רישיון, לא תימנה תקופת ההתמחות שחלה בפרק הזמן שלפני מועד קבלת הרישיון

>> בעל ניסיון מוכח בכתיבת חוות דעת בתחום המומחיות שנערכו לצורך הליך משפטי או מעין שיפוטי. לצורך הוכחת ניסיון כאמור, יצרף המועמד חמש חוות דעת שכתב בתחום מומחיותו בחמש השנים שקדמו להגשתהבקשה. על המועמד להשחיר את פרטי הצדדים ופרטים מזהים נוספים

>> העדר עבר פלילי או משמעתי

שימו לב כי גם מהנדסים/ות בענף ההנדסה האזרחית, אשר מונו בעבר על ידי בתי המשפט כמומחים, המבקשים להמשיך ולהתמנות כאמור, נדרשים גם הם להגיש מועמדות לרשימה.

נציג איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות הינו חבר בוועדה להקמת רשימת המומחים, כנציג האיגוד המקצועי בתחום המומחיות.

להגשת מועמדות אנא עיינו במסמך זה בו תמצאו הנחיות וקישורים להגשת המועמדות.

תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve