פניית איגוד המהנדסים לחברות ממשלתיות בנושא חיזוק מעמד המהנדסים בישראל

18.12.2023

לאחרונה התבשר הענף כי החשכ"ל וחברת נתיבי ישראל החליטו להעלות את תעריפי שכר הטרחה של מהנדסים. עדכון התעריפים מלמד על הפנמת הצורך במתן מענה ממשי למחסור החמור במהנדסים, כמו גם לשחיקת שכרם לאורך השנים, כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת ממצאי הצוות הבין משרדי והמלצות הדו"ח שגובש לאורם.

לאור צעדים מבורכים אלה, ובהמשך לפעילותנו לטובת ענף התשתיות והאינטרס הלאומי לשמירה ולחיזוק מעמד המהנדסים בישראל, פנינו לחברות ממשלתיות נוספות בבקשה לבחון דרכים למתן מענה למצוקה הגוברת של היקף ואיכות כוח האדם בענף, בין היתר באמצעות בחינה של עדכון תעריפי שכר הטרחה באופן שישקף את השחיקה בשכר הצוות המקצועי.

אנו מקווים כי גם לאור הפניה, שמשקפת צורך כן ואמיתי לטובת איתנות הענף ואיכות כוח האדם בו, ומשמיעה את ממצאי והמלצות הצוות שהונחו ומוכרים היטב זה מכבר, תעשה בחינה עניינית של הנושא.תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve