פסק דין בנושא מצג שוא במחירי מוצרי גמר לבנייה

19.02.2023
מובא לעיונכם פסק דין של בית המשפט העליון, על החלטת בית משפט המחוזי לאשר תביעה ייצוגית על הנוהג הידוע של 9 חברות המשווקות מוצרי גמר לבנייה במחירים גבוהים, על מנת ליצור מיצג של הנחה לכאורה במחיר המכירה הסופי.


העליון דחה את ערעורן של חברות על קביעת המחוזי בתובענה ייצוגית נגדן, כי הן נוקטות בפרקטיקה שאינה חוקית בסימון מחירים. נקבע כי כאשר מוצר מסומן במחיר גבוה ממחירו הרגיל ומחיר זה מופחת כך, שהצרכן משלם בסופו של דבר את המחיר הרגיל, הפחתה זו אינה בגדר "הנחה" - מצג שלפיו ניתנה "הנחה" עולה כדי מצג מטעה.

עסקינן בערעור ושש בקשות רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שבגדרה שהתקבלה ברובה:
בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תשע המבקשות אשר משווקות מוצרי חיפוי, ריצוף, אינסטלציה וכלים סניטריים. בלב החלטת האישור ניצבת קביעתו של בית המשפט המחוזי, שלפיה המבקשות מטעות צרכנים לגבי המחיר הרגיל של מוצריהן; ובתוך כך, מציגות לצרכנים מצג שווא שלפיו הן מעניקות להם הנחות.
נקודת המוצא לדיון דנן היא שהמחיר המסומן על-גבי מוצר צריך לשקף את המחיר הרגיל שבו נמכר המוצר בדרך כלל, ושמשמעותה של הנחה היא הפחתה מהמחיר הרגיל. לפיכך, כאשר עוסק נוקט במדיניות שבמסגרתה הוא מסמן מלכתחילה מוצרים במחירים גבוהים מהמחירים שבהם נמכרים המוצרים בדרך כלל, ומציג הפחתה מהמחיר המסומן כאמור כ"הנחה", הרי שהוא לא רק מטעה את הצרכן לגבי המחיר הרגיל של המוצרים, אלא גם מציג לו מצג שווא, שלפיו הוא כביכול זכה ב"הנחה".

בשים לב לאופיין העקרוני של חלק מקביעותיו המשפטיות של בית המשפט המחוזי, ניתן למבקשות רשות לערער על החלטת האישור וביהמ"ש דן בבקשות כאילו הוגש ערעור. המשיבים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברות, בטענה כי הן לא הציגו על גבי המוצרים המוצעים למכירה בחנויותיהן את מחיריהם באופן שנקבע בסעיף 17ב לחוק הגנת הצרכן. בתוך כך נטען, כי לגבי חלק מהמוצרים המחיר לא כלל את רכיב המע"מ, וכי לגבי מוצרים אחרים, המחיר לא סומן כלל. בהמשך, הגישו המשיבים בקשת אישור מתוקנת, שכללה גם טענה שלפיה החברות מציגות מחירים מנופחים ופיקטיביים על-גבי המוצרים, ובכך מטעות את הצרכנים לגבי המחיר הרגיל של המוצרים.
ביהמ"ש המחוזי קבע כי החברות הפרו את החובה להציג את המחיר הכולל של המוצר. נקבע כי החברות הנהיגו שיטת מכירה פסולה, המבוססת על מתן הנחות כביכול, כך שהמחירים שסימנו על מוצריהן לא היו המחירים הרגילים שבהם נמכרים המוצרים בדרך כלל, אלא מחירים "כוזבים ומנופחים". משמעות הדבר היא, שהחברות פועלות באופן שעלול להטעות את לקוחותיהן, ביחס למחירים הרגילים של מוצריהן, בניגוד לאיסור ההטעיה המוטל עליהן בדין; ואף אינן מנהלות משא ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב.

לעיון בפסק הדין לחץ כאן
תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve