קול קורא להגשת הצעות בנושא Virtual Desing Construction

02.08.2023


לפני שנה, הקים איגוד המהנדסים פורום ייעודי מקצועי לנושא ה-BIM המורכב ממיטב מומחי ה-BIM בישראל.
במסגרת הפורום הוחלט על הקמת "צוות פורום ביצוע" לצורך אפיון תהליכי עבודה ומעבר ממודל BIM בשלב תכנון לביצוע.

הפורום פונה בזאת בקול קורא לציבור הרחב לצורך הגשת הצעות לניהול הפקה ושיתוף מידע מהמודל.

הצעות הנבחרות יוצגו בכנס ה 14 לבנייה ולתשתיות במסגרת ביתן פורום BIM.

להלן רשימת הנושאים להצעות :


>>תחליף לשיטות העברת מידע קונבנציונליות (תכניות)
>> שימוש במודל BIM לצרכי התקשרות עם קבלן
>> שימושי עזר במודל לצורכי ביצוע
>> ניהול ופיקוח באמצעים דגיטלים RFIים, Submittals
>> התארגנות אתר ובטיחות
>> ניהול ומעקב לו"ז, תקציב, חשבונות וכמויות
>> תיק מתקן דיגיטלי


הנחיות לשליחת ההצעות:

את ההצעות יש לשלוח עד יום 21.9.2023 ל [email protected] 

בקובץ אשר יכלול את שם המגיש, חברה/משרד ופרטי קשר: מס' סלולרי ודוא"ל, תיאור הנושא, פירוט והסברים טכניים, התועלות לתהליך.

במידה ומגישים מספר הצעות לנושאים שונים, יש להגיש כל הצעה ע"ג קובץ נפרד אשר שמו יהיה כשם הנושא המוצע.

ההצעות יבחנו ע"י צוות היגוי ובאמצעות הצבעה דיגיטלית.

תגיות:

הצטרפו לאיגוד המהנדסים!

האיגוד פועל להעשרה מקצועית של המהנדסים באמצעות כנסים, קורסים, ימי עיון וסיורים. בנוסף, האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטו בדרג המדיני ודואג לקידום התקינה לתחומי ההנדסה השונים.
להצטרפות
כל הזכויות שמורות איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל © 2023
Website created by Cyberserve